FLEXI SPLIT

NYD DIN BOLIG - SPLIT UDGIFTERNE!

Idéen med Flexi Split er at købe en bolig på Mallorca sammen med andre. Man bestemmer selv, hvor mange man vil være i den nye "ejerforening" samt, hvilke tilkøb der eventuelt ønskes i form af biler og både.

JN Real Estate Mallorca tilbyder sin rådgivning og service ved boligkøb på Mallorca, det samme gælder ved Flexi Split hvor vi laver en total pakke til "ejerforeningen" samt står for drift og vedligeholdelse af alt.

​Fordelen ved Flexi Split er, at man har stor råderet over boligen, mens man samtidig er flere om at dele faste og løbende udgifter i forbindelse med såvel køb som drift.

”Ejerforeningen" vurderer og bestemmer selv, hvorvidt man ønsker at udleje ejendommen i ledige perioder.​

7-1 SPLIT VILLA ALZINA

At dele en feriebolig giver god mening, da de fleste normalt kun holder 4-6 ugers ferie om året.

​Som medejer i "ejerforeningen" Villa Alzina ejer man 1/7 og har adgang til boligen 7 uger om året. JN Real Estate Mallorca varetager drift og administration af ejendommen. Enkelt og ukompliceret for ejerne.

​Der vil også være adgang til fri benyttelse af tre luksusbiler (SUV, Mini bus & Sportsvogn) i relation til Villa Alzina.​

Ud over købssummen (inkl. diverse skatter og afgifter mm.) opkræves et månedligt a conto beløb, der dækker fællesudgifterne og den løbende drift af ejendommen.

​Endelig struktur/samejeoverenskomst mv. på "ejerforeningen" drøftes blandt de involverede parter (køberne), der bistås af advokat, som JN Real Estate Mallorca formidler kontakten til.