DE 3 VIGTIGE INSTANSER SAMT BEGREBER

JN REAL ESTATE MALLORCA

Vores hovedformål er selvfølgelig at hjælpe køber trygt i mål med sin nye drømmebolig på Mallorca. Det kan vi kun gøre, hvis vi lytter til købers behov, finder de rigtige boliger, giver en god service og er behjælpelig gennem hele processen. Vores missioner er jo at finde den rette bolig til køber og ikke at prøve at sælge en specifik bolig til køber.

Ved at samarbejde med JN Real Estate Mallorca får man også hjælp til det juridiske gennem vores samarbejdspartnere. Når boligen er købt, er vi også behjælpelige med efter-salg service (hvordan får man internet/telefon, valg af forsikring, hvordan køber man bil etc.).

Målet er, at køber får en professionel, behagelig og særdeles positiv oplevelse, hvor JN Real Estate Mallorca og dets samarbejdspartnere, får boligkøbet til at foregå ”gnidningsfrit”. Vi er med hele vejen, herunder i forhandlinger med sælger, i koordinering med advokat og Notar samt i relation til de nødvendige administrative forhold.

LOKAL ADVOKAT

JN Real Estate Mallorca anbefaler at man som boligkøber på Mallorca altid hyrer en advokat – og mest hensigtsmæssigt en lokal, spansk advokat. Advokaten ledsager og vejleder køber gennem den juridiske proces, der er forbundet med køb af bolig på Mallorca.

Advokaten er købers garanti for, at alt ved både den kommende bolig og selve handlen er i orden. Normalt tager advokaten 1% af købssummen i honorar, men det kan være til forhandling.

Advokaten vil rådgive køber omkring de forhold, der er på ejendommen og omkring et eventuelt køb. Vedkommende vil tillige kunne hjælpe med at skaffe køber det obligatoriske NIE-nummer (læs mere om det i afsnittet om NIE-nummer). Advokaten vil give et overblik over de samlede omkostninger, gebyrer og skatter forbundet med et køb.

 

NOTAR

Notaren er en offentligt ansat person, der er udpeget af den spanske statsadministration. Som køber stifter man bekendtskab med notaren to gange. Første gang ved deponering af 10% af købesummen i forbindelse med Optionskontrakten og anden gang ved underskrift af skøde på overtagelsesdagen.

Notaren er en neutral person i en bolighandel, hvorfor anvendelse af advokat i en bolighandel er væsentlig i forhold til varetagelse af købers interesser. Notarens opgave er at sikre, at dokumenterne får officiel status og, at deres ægthed verificeres og godkendes. Købsaftalen kan først indføres I det offentlige spanske ejendomsregister, når det er behørig underskrevet foran notaren.

 

VIGTIGE BEGREBER

NIE-NUMMER

  1. Dette er et identifikationsnummer for udlændinge. NIE nummeret skal altid bruges, når der er tale om en formel og officiel proces i Spanien. Derfor er det vigtigt at anskaffe sit NIE nummer hurtigst muligt forud for boligkøb på Mallorca. Du skal bruge NIE-nummeret ved underskrift af dit boligkøb. Det tager ca. 1 måned efter ansøgning, før NIE nummeret modtages.

  2. Privat købskontrakt / Optionskontrakt (Arras)

  3. Når alt omkring boligen og sælger er undersøgt samt kontrolleret af din advokat, så kan køber og sælger underskrive optionskontrakten inklusiv alle detaljer i øvrigt vedrørende handlen. Ved at underskrive dette dokument og indbetale et depositum på 10% af købsprisen til notaren, forpligter du dig til at købe ejendommen på de aftalte vilkår. Hvis sælgeren trækker sig efter underskrivelsen, er sælger pligtig at betale køber 2x det indbetalte depositum.

 

NOTA SIMPLET

Dette er en forenklet udgave af skødet, der skitserer hvad der er registreret i tinglysningsbogen, herunder hvem ejer ejendommen og, om der er gæld i ejendommen. Nota Simple er normalt tilgængeligt hos ejendomsmægleren og er noget, som købers advokat vil gennemgå inden underskrivelse af optionskontrakten.

FULDMAGT

Har man ikke mulighed for at være på Mallorca i forbindelse med formalia/underskrivelse, kan man give fuldmagt til sin juridiske repræsentant (normalt advokaten).

 

SKØDE

Underskrivelse af Escritura (skødet) fuldender købet og skal ske foran en notar. Dette vil omfatte betalingsprocessen og nærmere oplysninger om alle endelige aftaler. Når restkøbesummen er betalt og skødet underskrevet, vil du modtage nøglerne til din nyerhvervede ejendom. Tinglysningskontoret skal underrettes om ejerskiftet inden for ti dage efter underskrivelse af skødet. Notar vil kunne foretage denne underretning, hvis du eller din advokat anmoder notaren om det.

BONUS INFO

Bed en uafhængig advokat om at tjekke alle kontrakter for dig. Selv hvis du er flydende på spansk, så kan det juridiske sprog være vanskeligt og vigtig information gå tabt i eventuelle oversættelser.

 

VALG AF NOTAR

Som køber har du ret til at vælge, hvilken notar du vil bruge. Det giver mest mening at vælge en lokal, da du skal møde op personligt (med mindre du har givet fuldmagt til advokaten). En notar er ansat af den spanske regering til at attestere juridiske dokumenter, herunder de dokumenter, der er forbundet med ejendomshandel. Notaren vil normalt ikke blive involveret før overtagelsesdagen, hvor vedkommende vil foretage et par grundlæggende kontroller, arrangere underskrivelse af skødet samt registrere ejendommen og handlen i ”Tingbogen”.

 

BONUS INFO

En notar er ikke en rådgiver, der varetager en eller flere parters interesser. Notaren skal udelukkende kontrollere, at dokumentationen i ejendomshandlen er korrekt og således juridisk bindende. Vi er behjælpelig med valg af notar.

7 VIGTIGE SPØRGSMÅL 

Disse spørgsmål er ikke så skræmmende, som de måske lyder. Alle spørgsmålene kan besvares via oplysninger fra tingbogen:

1. Har den person, der ejer denne ejendom, ret til at sælge den?

2. Er alle bygnings- og plantilladelser i orden, især hvis det er nybyggeri?

3. Er der lejere i eller på anden vis tilknyttet ejendommen?

4. Er der bygningsrestriktioner på grunden?

5. Hvad er matrikelværdien (rådets værdiansættelse) af ejendommen? Dette vil påvirke købsskatten, som du skal betale.

6. Hvis ejendommen er nybyg eller på projektplan, er den så forsikret mod strukturelle fejl?

7. Er der nogen dom/retssager imod ejendommen i form af misligholdte gældsforpligtelser eller manglende betalte ejendomsskatter?